American Red Oak Crown Cut Natural Veneer Labos

Lis Amerikan i Kuq Lule

PRODUKT ID: LNA2019
Mundësohet në përmasa standarde ose në set të përbashkët të paneleve të rimesuara për cdo dizajn, sasi dhe paraqitje.
 
Specifikat:
 

1) Prerja: Prerje Çereku, Prerje Drejtë, Prerje Kurorë

 

2) Origjina: Amerika Veriore

 

3) Trashësia: 0.6mm

 

4) Përmasat dhe trashësitë:
  • 2200mm x 1830mm x 3/6/8/10mm
  • 2440mm x 1850mm x 6mm
  • 2440mm x 1220mm x 12mm
  • 3050mm x 1220mm x 16mm
  • 3050mm x 1830mm x 8/10/16/18/19/22/25/30mm

 

5) Llojet e panelit:

 

6) Ngjitja:
  • Rimesot e faqes janë të presuara duke përdorur ngjitës rezistent ndaj lagështirës si standard.

 

7) Përfundimi:
Share